Ajankohtaista

Uudistuksia verotukseen ja kirjanpitoon

VEROTILIPALVELU VAIHTUI OMAVEROON JA OMA-ALOITTEISTEN VEROJEN VEROTUSMENETTELYYN TULI UUDISTUKSIA

Verottajan sähköiset palvelut saivat kokea uudistuksia. OmaVero on Verohallinnon uusi sähköinen palvelu, joka avattiin tammikuun alussa. OmaVerossa näkyvät arvonlisävero- ja työnantajasuoritusten ilmoitus- ja maksutiedot sekä niiden saldot. Ilmoitukset näistä veroista pitää antaa 1.1.2017 lähtien sähköisesti. Näiden verojen maksuviite vaihtui myös tammikuussa, mutta vanha viite toimii vielä vuoden 2017 ajan.

Nämä asiat muuttuvat 2017:

 • Verotilit korvautuu OmaVero-palvelulla
 • Kausiveroilmoitusten sijaan verokaudelta annetaan veroilmoitus (esim. veroilmoitus arvonlisäverosta).
 • Valinnaisten verokausien rajat nousevat. Yhä useampi pienyritys voi valita neljännesvuosi-ilmoituksen tai vain kerran vuodessa annettavan ilmoituksen.
 • Korjaukset oma-aloitteisten verojen ilmoituksiin tehdään antamalla ilmoitus kokonaan uudelleen.
 • Verokauden tietoja voi oikaista 45 päivän ajan ilman myöhästymismaksua.
 • Vähäiset virheet voidaan jatkossa korjata siihen ilmoitukseen, kun virhe huomataan.
 • Veroilmoituksen myöhästymismaksu on 45 ensimmäisen päivän osalta 3 €/pv.
  45 päivää ylittävästä myöhästymisestä on maksettava 135 € + 2 % myöhässä ilmoitetun veron määrästä 
  (Huom! käytännössä suuremmilla euromäärillä seuraamuksiin tulee merkittävä huojennus ja pienillä euromäärillä seuraamukset saattavat kiristyä).
 • Verotuspäätöksiin haetaan jatkossa muutosta oikaisuvaatimuksella verotuksen oikaisulautakunnalta. Aikaa oikaisuvaatimuksen tekemiseen on kolme vuotta.

YRITTÄJÄVÄHENNYS TULEE

Vuoden 2017 alusta otetaan käyttöön uusi yrittäjävähennys. Elinkeinotoiminnan ja maatalouden veronalaisesta tuloksesta vähennetään verotuksessa viisi prosenttia (5%) yrittäjävähennyksenä, kun tulos verotetaan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän tulona.

MAKSUPERUSTEISEN ARVONLISÄVERON KÄYTTÖMAHDOLLISUUS LAAJENEE

Yritykset, joiden tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa, voivat valita maksuperusteen arvonlisäveron tilittämiseen laskutusmyynnistä. Mikäli yrittäjä on joutunut hyväksymään pitkät maksuajat, hän on joutunut rahoittamaan myynnin veron omasta kukkarostaan.

Huomioitavaa on kuitenkin se, että jos yritys valitsee laskutusmyyntiin maksuperusteen, sitä pitää käyttää myös ostolaskuihin.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi osamaksulla hankitun koneen tai laitteen sisältämän veron yrittäjä saa hyödykseen vasta vähitellen sitä mukaa kun osamaksuerät tulevat maksetuiksi. Jos yrityksellä on käytössään reskontrat, maksu-perusteeseen siirtyminen edellyttää myös muutoksia taloushallinnon järjestelmiin.

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN EI OLE ENÄÄ PAKOLLISTA PIENIMMILLE YRITYKSILLE

Kaikkein pienimpien yritysten ei ole enää pakko laatia tilinpäätöstä. Vaikka tilinpäätöstä ei tarvitsisi enää laatia, on kirjanpito kuitenkin katkaistava verotusta varten ja veroilmoitus laadittava kuten ennenkin. Taloushallintoalalla suositellaan, että kaikille laaditaan tilinpäätös, sillä yritykset tarvitsevat tilinpäätöstä edelleen esimerkiksi ennakkoverojen riittävyyden laskemiseen, yritystoiminnan sopimuksia, luottoja ja rahoitusta varten, elinkeinolupia varten, elinkeinotukien ja avustusten hakemiseen sekä henkilökohtaiseen tarkoitukseen, esimerkiksi asunto- ja kulutusluottoja varten.

VUODEN 2016 KIRJANPITOLAIN UUDISTUS REALISOITUU

Kirjanpitolakiin tuli uudistuksia vuoden 2016 alusta. Siirtymäajan jälkeen sen vaikutukset tulevat ”näkyviksi” nyt kevään 2017 tilinpäätöksissä liitetietojen muodossa sekä tuloslaskelma ja tase -kaavojen pieninä muutoksina.

Yrittäjän arkeen asialla ei juurikaan ole vaikutusta, mutta tilitoimistoille asiakirjojen muutokset aiheuttavat lisätyötä.

Uudistuksen keskeisimmät / näkyvimmät muutokset koskivat:

 • uusia yritysten kokoluokkia (mikro-, pien- ja suuryritys)
 • Mikroyritys: tase 0,35 Meur, liikevaihto 0,7 Meur, henkilökunta 10 (enintään yksi ylittyy)
 • Pienyritys: tase 6,0 Meur, liikevaihto 12 Meur, henkilökunta 50 (enintään yksi ylittyy)
 • Suuryritys: tase 20,0 Meur, liikevaihto 40 Meur, henkilökunta 250 (vähintään kaksi ylittyy)
 • tilinpäätöksen laatimisvelvoitetta ja liitetietovaatimuksia (mikroille- ja pienille huojennuksia kuten ennenkin)
 • tuloslaskelma ja tase –kaavoihin pieniä muutoksia

https://taloushallintoliitto.fi

Kiinnostuitko?

Kiinnostuitko ammattimaisesta kirjanpidosta henkilökohtaisella palvelulla? Ota yhteyttä meihin jo tänään, ja katsotaan yhdessä, millaisia ratkaisuja voimme tarjota yrityksellesi. Hoidamme kirjanpitoa ja tilinpäätöksiä ympäri Suomea, ja voit asioida myös paikallisissa toimistoissamme.

Ota yhteyttä