Ajankohtaista

Tunnista taloushallinnon termit – tilintarkastaja, tilitoimisto, kirjanpito…

Mikäli taloushallinnon sanasto ei ole sinulle kovin tuttua, olet oikeassa paikassa. Mikäli se ei ole sinulle ollenkaan tuttua, olet vielä oikeammassa paikassa. Otetaan yhdessä taloushallinnon sanasto haltuun!

Taloushallinnon sanasto

Budjetti = talousarvio. Hankkiessasi autoa, taloa tai lemmikkiä on mielessäsi varmaan jokin rahasumma, minkä se saisi maksaa. Parhaimmillaan osaat pelkän ostohinnan lisäksi hahmottaa paljonko tämä kertaostos kustantaa sinulle vuodessa: polttoaineet, huollot, vakuutukset, vesimaksut, sähköt, eläinlääkärit, lääkkeet jne. Näin ollen on muodostunut kyseisen hankinnan talousarvion kulupuoli ja nyt voit alkaa pähkäillä, millä tämä rahoitetaan ja miten se istuu suurempaan kokonaisuuteen nimeltä elämä.

Koko vuoden budjetin saat, kun selvität tulosi (eli palkat, pääomatulot, etuudet jne.) ja kulusi koko vuoden ajalle.

Budjetti auttaa arvioimaan tulovirtoja ja toiminnan tuloksellisuutta esim. tulevalle vuodelle. Se laaditaan yleensä tuloslaskelmalle ja kassavirralle, jotta hahmotetaan taloudellinen tilanne tulevalla tilikaudella.

Myös kuluvalla tilikaudella budjetin seuraaminen auttaa, sillä se kertoo, onko menot ja tulot suunnitellun kaltaiset. Budjetti on siis hyvä työkalu talouden ohjaamisessa. Me Cimsonilla autamme sinua laatimaan myös budjetin! Tutustu tästä talouspäällikköpalveluihimme

Controller = alun perin anglonormannin kielestä contreroller ja englannin kielen sanasta control muodostunut sana controller. Tarkoittanut henkilöä, joka pitää tuplarekisteriä tileistä.

Nykyaikana controller on henkilö, jonka työhön yleensä kuuluu yrityksen sekä tuloslaskelmasta että taseesta löytyvien lukujen analysointia ja raportointia esim. talousjohtalle (CFO). Controller työskentelee siis tiiviisti talouden lukujen kanssa, mutta ei lähtökohtaisesti tee kirjanpitoa (kts. kirjanpitäjä).  

Johdon assistentti = työskentelee usein ylimmän johdon alaisuudessa ja on heidän tukenaan yrityksen päivittäisten hallinnollisten asioiden hoitamisessa. Johdon assistentti on usein yhteyshenkilö yrityksen ja tilitoimiston (se olemme me!) välillä. Hyvä assistentti on arvokas lisä yrityksen johdolle.

Kirjanpito = kirjanpidon tekemisen tuloksena syntyvät tuloslaskelma ja tase. Nämä kertovat, onko toiminta tuloksellista ja millainen kannattavuus / vakavaraisuus / maksuvalmius yrityksellä on.

Tuloslaskelma kertoo tulot ja menot, tase omaisuuden. Kirjanpidon eurooppalaiset juuret ovat 1500-luvun Italiassa, jossa kahdenkertainen kirjanpito on saanut alkunsa.

Kirjanpitoa voi tehdä yhden- tai kahdenkertaisesti. Ostaessasi esimerkiksi kynän, yhdenkertaisesti kirjaisit sen kynäkuluihin. That’s it. Kahdenkertaisessa pitää tietää mikä on rahan lähde ostokselle. Jos maksoit sen tililtäsi, niin rahan lähde on pankkitilisi.

Kirjanpitoslangilla sanotaan per kynäkulut an pankkitili. Eli kynäkulut saavat jotain (ajattele et jaetaan jokin per nenä) ja pankkitili menettää jotain (pankki ANtoi sen pois).

Kirjanpitäjä = voi olla oikea-, vasen- tai molempikätinen. Kätisyys sikseen, kirjanpitäjä tekee kirjanpidon kirjaukset tositteiden mukaan.

Tositteita ovat mm. myyntilaskut, ostolaskut, palkkalaskelmat ja kuitit ostoksista. Hänellä on tietämys useammista eri laeista, joilla on säädetty kirjanpidon tekemistä ja verotusta. Hän myös tekee tilinpäätöksen vasemmalla kädellä, jos sattuu olemaan vasenkätinen. Meiltä löytyy sekä vasen- että oikeakätisiä kirjanpitäjiä!

Konsultti = on mitä tahansa maan ja taivaan väliltä. Voi kertoa sinulle itsestäänselvyyksiä tai oikeasti jotain lisäarvoa tuottavaa.

Taloushallinnossa konsultointi on välillä tarpeellista ja sisältyy aika usein hintaan! Joissain tilitoimistoissa kirjanpitäjän nimike on haluttu muuttaa taloushallinnon konsultiksi. Me olemme pitäytyneet vanhoissa termeissä, mutta jokainen kirjanpitäjämme on myös taloushallinnon konsultti.

Palkanlaskenta = työtä tehdään toiselle yleensä kompensaatiota vastaan. Tämä kompensaatio tunnetaan paremmin nimellä palkka. Palkanlaskennassa tehdyt tunnit, urakat, sovitut toimenpiteet ja palvelut (mittayksikkö voi oikeastaan olla mitä vain mitattavissa olevaa) käännetään rahaksi tai rahan arvoisiksi eduiksi sovitun mukaisesti.

Bruttopalkasta eli työstä maksettavasta palkasta (esim. 2500 euroa kuukaudessa), pidätetään lakia ja työehtosopimuksia noudattaen tietyt pidätykset.

Yleisimmät pidätykset ovat ennakonpidätys eli verot, työeläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu. Työnantaja joutuu lisäksi maksamaan sairausvakuutusmaksun, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksun ja oman osuutensa työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Nettopalkka on se, mikä käteen jää.

Palkanlaskija = laskee palkkaasi laskemalla palkkasi. Vitsit sikseen, palkanlaskija on rautaisilla hermoilla varustettu ammattilainen. Taitaa eri palkkalajit (esim. kk-palkat, lomakorvaukset, luontoisedut jne.) kuin vettä vaan.

Palkanlaskija on parhaimmillaan henkilöstöhallinnon moniottelija, joka tuntee lait, asetukset ja työehtosopimukset. Palkanlaskijan työ ei sovi painetta karttaville, sillä palkkapäivät ovat ”pyhiä” (ei pyhäpäiviä) ja palkat pitää olla silloin palkansaajilla. Meiltä löytyy täyslaidallinen kovia palkanlaskijoita!

Voit lukea lisää palkanlaskennan palveluistamme täältä!

Talousjohtaja = työskentelee yrityksen ylimmässä johdossa. Työtehtäviin kuuluu yrityksen taloudellisten lukujen seuranta ja raportointi toimitusjohtajalle. Hänen vastuulleen siis kuuluu yrityksen taloudellisen puolen johtaminen, kun taas toimitusjohtaja johtaa koko henkilöstöä ja hoitaa hallinnollisia tehtäviä.

Tunnetaan myös CFO:na eli Chief Financial Officer -termillä.

Talouspäällikköpalvelut siis vastaavat talousjohtajan tehtäviä ja niitä voi ostaa ulkoistetusti myös meiltä. Olemme auttaneet useampaa asiakasta yksittäisillä toimeksiannoilla ja myös jatkuvalla talouspäällikköpalvelulla nousemaan liiketoiminnassaan uudelle tasolle.

Meiltä voi kysyä asiaa pienellä kynnyksellä. Ota yhteyttä, jos tarvitset apua projektiisi tai pidempiaikaista osaajaa talouden lukujen analysointiin.

Tase = on samaan aikaan rekeä vetävä huskylauma ja itse reki kaikkine kyytiläisineen. Tase kertoo yrityksen varat, velat ja oman pääoman tiettynä päivänä (yleensä tilinpäätöspäivänä = tilikauden viimeinen päivä).

Jos joku on höpöttänyt sinulle vastaavaa ja vastattavaa -puolista, niin varat edustavat vastaavia ja loput vastattavia. Varat siis vetävät kelkkaa, ja ovat kaikenlaista omaisuutta, kuten

 • koneet ja kalusto
 • myyntisaamiset
 • rahat ja käteisvarat

Oma pääoma on ohjaksissa, ja sitä on esim.

 • alun perin sijoittamasi pääoma
 • edellisten tilikausien voitto ja tilikauden voitto

Velat tulevat reen perällä, ja ne voivat olla esim.

 • pankkilainat
 • ostovelat eli maksamattomat laskut
 • maksamattomat lomapalkat

Hyvä tasapaino on aina se, että rahoitusomaisuuskoiria olisi kaksi kertaa enemmän kuin perässä vedettävää lyhytaikaista velkalastia. Tällä tavoin varmistat, että yrityksesi maksuvalmius pysyy hyvänä. Meiltä saat apua myös maksuvalmiuden tunnuslukujen kanssa!

Tilikausi = voi olla kalenterivuosi tai ns. murrettu tilikausi esim. marraskuun alusta lokakuun loppuun. Tilikaudelle kirjataan sille kuuluvat tulot ja menot. Säännönmukainen tilikauden pituus on 12 kuukautta, mutta toimintaa aloittaessa tai lopettaessa se voi olla tätä lyhyempi tai pidempi, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Tilintarkastaja = sekoitetaan usein kirjanpitäjään.

Tilintarkastaja on auktorisoitu ja luvanvarainen ammattinimike, eli se vaatii määrätyn tutkinnon suorittamista, riittävän työkokemuksen omaamista ja ammattitaidon ylläpitoa. Tilintarkastaja tarkastaa yrityksen kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon.

Hän tarkastaa, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yrityksen taloudesta. Tilintarkastajan on oltava täysin riippumaton yritykseen nähden, eikä hän ole voinut osallistua millään tavalla kirjanpidon tai tilinpäätöksen toteutukseen (vrt. kirjanpitäjä).

Tilintarkastus = (kts. myös tilintarkastaja) tilintarkastuslaki määrittelee, että tilintarkastaja pitää valita, jos seuraavista ehdoista on kaksi kolmesta täyttynyt kahdella peräkkäisellä tilikaudella:

 • taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
 • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa
 • palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä

Me pidämme kyllä huolen sinun informoimisestasi, jos tilintarkastajan valinta on edessä ehtojen täyttyessä tai tilintarkastaja halutaan valita ilman ehtojen täyttymistä.

Tilitoimisto = valmiina palvelemaan! Tilitoimisto hoitaa yrityksesi tai organisaatiosi päivittäistä taloushallintoa yhdessä sovitulla laajudella. Me Cimson Yrityspalveluissa haluamme auttaa yritysmuodosta riippumatta jokaista asiakastamme parhaamme mukaan tuottamalla laadukasta, osaavaa ja henkilökohtaista taloushallinnon palvelua. Ota yhteyttä ja katsotaan, miten voisimme parhaalla tavalla palvella juuri sinua!

Toimitusjohtaja = toimii hallituksen alaisuudessa ja sen nimittämänä. Jos toimitusjohtaja on yrityksen ainoa omistaja, on hän yrityksen tuomari, valamiehistö ja pyöveli. Hän vastaa yrityksen päivittäisestä hallinnoinnista, johtaa henkilöstöä ja kantaa vastuullaan toiminnan tuloksellisuutta.

Tosite = ostoksesta saamasi kuitti tai hyödykkeestä vastaanottamasi lasku on tosite. Tosite kertoo liiketapahtuman sisällön, eli esim. kynän osto.

Tosite antaa monenlaista tietoa ja se pitää olla, jotta liiketapahtuma voidaan kirjata kirjanpitoon.

Sähköisessä taloushallinnossa laskut ovat helppo lähettää ja vastaanottaa verkkolaskuina. Käteis- ja korttimaksukuitit voidaan puhelinsovelluksen avulla kuvata suoraan taloushallintojärjestelmään, jossa ne ovat heti kirjanpitäjän käytettävissä. Voit kysyä meiltä lisää sähköisen taloushallinnon tuomista eduista! Lue myös aiheesta oleva blogikirjoitus tästä linkistä.

Tuloslaskelma = tuloslaskelmassa on tuotot ja kulut. Myynti ja muut tuotot muodostavat tulot, liiketoiminnan kulut muodostavat menot.

Kaikki hankinnat eivät näy tuloslaskelmassa, koska ne saatetaan kirjata suoraan taseeseen. Tällaisia ovat pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitetut hankinnat (esim. yritys ostaa kalusteita toimistolle). Näissäkin pitää olla tarkkana, sillä poikkeuksia löytyy. Asiakkaana sinun ei tarvitse huolehtia tällaisista, sillä me huolehdimme näistä sinun puolestasi.

Yrityksen talouden lukujen hallinta vaatii ammattitaitoa ja kokemusta. Me tilitoimistona haluamme auttaa sinua löytämään numeroiden takaa vastauksia ja olla taloushallinnon kumppanisi. Ota rohkeasti yhteyttä!

Päivitetty 22.6.2022

Kiinnostuitko?

Kiinnostuitko ammattimaisesta kirjanpidosta henkilökohtaisella palvelulla? Ota yhteyttä meihin jo tänään, ja katsotaan yhdessä, millaisia ratkaisuja voimme tarjota yrityksellesi. Hoidamme kirjanpitoa ja tilinpäätöksiä ympäri Suomea, ja voit asioida myös paikallisissa toimistoissamme.

Ota yhteyttä