Varmuutta toimintaan

Toiminnantarkastukset

Toiminnantarkastus on tärkeä osa asunto-osakeyhtiöiden ja pienten yhdistysten toimintaa.

Mikä toiminnantarkastus?

Toiminnantarkastus on asunto-osakeyhtiöiden ja rekisteröityneiden yhdistysten hallintoa ja taloutta koskeva toimenpide, kun yhteisön toiminta täyttää toiminnantarkastuksen edellyttämät laissa määrätyt kriteerit. Vuodesta 2010 lähtien toiminnantarkastus on korvannut niin kutsutun maallikkotilintarkastajan tekemän tilintarkastuksen.

Tarjoamme yhteisöllesi taloushallinnon ammattilaisen tekemän toiminnantarkastuksen kilpailukykyiseen hintaan. Toiminnantarkastuksemme täyttää kaikki sille laissa säädetyt vaatimukset.

Taloushallinnon erikoisosaajina tunnemme esimerkiksi kirjanpitolainsäädännön viimeisimmät muutokset, tilinpäätöslain vaatimukset sekä yhdistyksiä ja asunto-osakeyhtiöitä koskevan lainsäädännön. Teemme myös tiivistä yhteistyötä isännöitsijätoimistojen kanssa.

Kun hankit toiminnantarkastuksen meiltä, voit varmistua siitä, että kaikki prosessiin kuuluvat reunaehdot otetaan huomioon ammattilaisen vankkaan tietoon pohjaten.

Tyypillinen toiminnantarkastus-asiakkaamme on pieni yhdistys tai asunto-osakeyhtiö, jossa on alle 30 huoneistoa.

Toiminnantarkastus vai tilintarkastus?

Yhdistyksen on lain mukaan valittava toiminnantarkastaja, mikäli sillä ei ole auktorisoitua tilintarkastajaa. Se, tarvitseeko yhdistys tilintarkastajan vai toiminnantarkastajan, määräytyy toiminnan laajuuden mukaan.

Jos kaksi seuraavista ehdoista täyttyy, tulee yhdistyksen tai asunto-osakeyhtiön valita tilintarkastaja toiminnantarkastajan sijaan:

  • yhdistyksen taseen loppusumma on yli 100 000 euroa
  • liikevaihto tai vastaava tuotto on yli 200 000 euroa
  • palveluksessa oleva henkilöstömäärä on enemmän kuin 3 henkilöä

HUOM! Asunto-osakeyhtiössä tilintarkastus on aina pakollinen, mikäli huoneistoja on vähintään 30.

Toiminnantarkastajan tulee olla yhdistyksen ulkopuolinen toimija, jolla on valtuudet ja tietotaito hoitaa tehtävä riippumattomasti. Toiminnantarkastaja ei esimerkiksi saa olla taloyhtiön tai yhdistyksen päättävässä elimessä, kytköksissä suoraan sen varojen hoitoon esimerkiksi kirjanpitäjänä tai läheisessä sukulaissuhteessa yhteisön päättäjiin.

Toiminnantarkastuksen sisältö

Toiminnantarkastajan tehtävät noudattavat raameiltaan ja reunaehdoiltaan tilintarkastusta.

Toiminnantarkastus sisältää kirjanpidon, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä hallinnon tarkastamisen.

Etsitkö kokenutta toiminnantarkastajaa yhdistyksellesi tai asunto-osakeyhtiöllesi? Tarjoamme asiantuntijuuttamme joustavalla hinnoittelulla.

Ota yhteyttä

Kuinka voimme auttaa?